Ledigt jobb - Project coordinator, Projektledare på Hemply Balance | Meet a Student

Project coordinator, Projektledare på Hemply Balance

Stockholm Organisation & ledning Heltid

Jobbeskrivning

Hemply Balance is recruiting a Project Coordinator. 

We are a vibrant, digital, and energetic team focusing on FMCG. Hemply Balance was founded in 2016 as a D2C company selling our own branded CBD products in supplements. In 2021 we are also launching new categories of products and relaunching the brand with a new concept. The HQ is situated in Kvarnholmen, Stockholm.

Hemply Balance is growing fast. To scale up, we are looking for a Project Coordinator to manage and oversee internal projects between sales, marketing & PR, e-commerce, and operations. You have a “doer” attitude and never procrastinate. You are open to doing new tasks and projects when needed and have a problem-solving mindset. 

We believe that you have experience in a similar project management role. You will report to the COO.

 Responsibilities

 • Responsible for completing internal project goals from A to Z, making sure every issue is handled in a professional way
 • Setting up smart solutions and internal manuals and guidelines for repetitive tasks
 • Work closely with all teams members, making sure workflow is facilitated
 • Have control of the companies prioritized tasks, making sure deadlines are met
 • When the company needs it, you take on the role of fixing a new challenge that arises.
 • What a day can look like: planning a sales meeting with the appropriate presentations, arranging PR-meetings, doing research, allocating marketing material, coordinating advertising, booking photographers or similar for a shoot, making a presentation.

Skills: Experience in project management and administration is essential. Digital know-how is vital. You need to be fluent in English and Swedish and be a good communicator. 

For more information, contact viktoria@hemplybalance.com

Hemply Balance rekryterar en projektledare.

Vi är ett pulserande, digitalt och energiskt team som fokuserar på FMCG. Hemply Balance grundades 2016 som ett D2C-företag som sålde våra egna CBD-produkter. 2021 lanserar vi också nya produktkategorier och lanserar varumärket med ett helt nytt koncept. Huvudkontoret ligger i Kvarnholmen, Stockholm.

Hemply Balance växer snabbt. För att skala upp, letar vi efter en projektkoordinator/projektledare för att hantera och övervaka interna projekt mellan försäljning, marknadsföring och PR, e-handel och verksamhet. Du har en "doer" -attityd och prokastinerar inte uppgifter. Du är öppen för att göra nya uppgifter och projekt när det behövs och har ett problemlösningstänkande tankesätt.

Vi tror att du har erfarenhet av en liknande projektledningsroll. Du kommer att rapportera till COO.

Ansvar

 • Ansvarig för att slutföra interna projektmål från A till Ö, se till att alla frågor hanteras på ett professionellt sätt
 • Komma fram med smarta lösningar och interna manualer och riktlinjer för repetitiva uppgifter
 • Arbeta nära med alla teammedlemmar och se till att arbetsflödet underlättas
 • Ha kontroll över företagens prioriterade uppgifter och se till att tidsfristerna uppfylls
 • När företaget behöver tar du kommando och löser utmaningen som uppstått.

Hur en dag kan se ut: Planera ett försäljningsmöte med lämpliga presentationer, ordna PR-möten, göra research, fördela marknadsföringsmaterial, samordna reklam, boka fotografer eller liknande för en shoot, göra en presentation.

Färdigheter: Erfarenhet av projektledning och administration är avgörande. Digital kunskap är avgörande. Du måste vara flytande i engelska och svenska och vara en bra kommunikatör.

För mer information, kontakta viktoria@hemplybalance.com

Om Hemply Balance

Hemply balance is a hemp product brand founded, created, and designed in Sweden. Our true belief is that if you want to feel good you have to be in balance. Not too much, not too little. Not too strong, not too weak, “The sweet spot”. This is something we want all people to know and feel.