Vad är viktigt för studenter när de väljer arbetsgivare? - Meet a student

Vad är viktigt för studenter när de väljer arbetsgivare?

Konkurrensen om nyutexaminerade studenter är stor bland företag idag. För att kunna bli ännu bättre på att locka till sig studenter till sin organisation, behöver företag öka sin förståelse för vad studenter faktiskt värderar högst när de jämför olika arbetsgivare mot varandra. Dessa faktorer förändras från generation till generation och det finns många nya undersökningar […]

Thomas Gustafsson
Dela denna artikel:

Konkurrensen om nyutexaminerade studenter är stor bland företag idag. För att kunna bli ännu bättre på att locka till sig studenter till sin organisation, behöver företag öka sin förståelse för vad studenter faktiskt värderar högst när de jämför olika arbetsgivare mot varandra. Dessa faktorer förändras från generation till generation och det finns många nya undersökningar som indikerar att saker och ting håller på att förändras just nu. 

Tidigare generationer värdesatte faktorer som trygghet och att jobbet fyller ett högre syfte, när de värderade arbetsgivare. Vi levde i en annan tid då, med sämre skyddsnät än nu och där majoriteten av de som arbetade var män som försörjde familjen. Självklart var det viktigt att  ha en trygg anställning. Nuförtiden står dessa faktorer inte längre lika högt upp på listan. Nu är det andra saker som arbetsgivare behöver tänka på. 

Genom att synas på Meet a Student och utnyttja de verktyg vi har för att nå ut med ert budskap till över 70.000 studenter, så kan ni stärka bilden av er som en modern arbetsgivare. En arbetsgivare som lever upp till de förväntning som dagens studenter har och som är det självklara valet när tiden är inne att lämna universitetsvärlden och ge sig ut på arbetsmarknaden.

Det ska finnas utvecklingsmöjligheter

Studenter idag värderar utvecklingsmöjligheter hos arbetsgivaren högt. Som student har man ofta siktet inställt på att göra karriär. Om man känner att man kan komma till en organsiation där det finns goda möjlgitherter att utvecklas och ta kliv uppåt, så kommer det att väga tungt när man ska välja arbetsgivare. 

  • Meet a Student ger er som företag fina möjligheter att nå ut till studenter. Ni kan ge exempel från er verklighet på hur studenter kommit i er organisation, hur dom utvecklas och vart dom befinner sig idag. Ni kan till och med ordna live-events där ni bjuder in studenter att ta del av era framgångshistorier och samtidigt informera om vilka möjligheter som kommer att öppna upp sig inom er organisation efter erlagd examen. 

Bra lön och förmåner

Dagens studenter är inte rädda för att ta för sig. Dom vet sitt värde och tänker stå på sig för att få det dom anser sig förtjäna. Men det är inte bara lönen som är viktig. Andra förmåner, såsom friskvårdsbidrag och tjänstepension är mycket viktiga också. Hur ser det ut hos er? Om ni exempelvis har ett paket som alla anställda får ta del av så är det något ni bör nämna i era rekryteringsannonser och i er företagsbeskrivning på Meet a Student. 

  • På Meet a Student skapar ni enkelt en företagsprofil och exponerar den för medlemmarna på sajten. Studenter kan sedan favoritmarkera de arbetsgivare som verkar intressanta och ni får en bra kontaktyta mot ett stort urval av studenter i hela Sverige. 

Företaget ska ha en attraktiv företagskultur

Allt fler uppger att företagskulturen ska vara attraktiv, för att man som student ska vara intresserad av att arbeta på företaget. Inom begreppet företagskultur ryms saker som stressnivån i företaget, hur högt i tak det är, hur god kommunikationen är internt, osv. 

Det handlar alltså i grund och botten om hur attraktiv er arbetsplats uppfattas vara av andra. Vi kallar detta för Employer Branding och det är ett begrepp som fått allt större betydelse på senare tid. Företag idag arbetar aktivt med att stärka sitt varumärke - som arbetsgivare. För att göra det så behöver man som företag kommunicera ett budskap som ligger i linje med värdegrund som man tagit fram. 

Det är vanligt att företag under en anställningsintervju informerar kandidaten om hur organisationen ser ut, vilken som är företagets värdegrund, osv. Det här kan man med fördel arbeta proaktivt med istället. Då riskerar man inte att missa intressanta kandidater som helt enkelt på egen hand selekterar bort företaget i ett tidigt skede. 

  • Använd Meet a Student för att kommunicera ert budskap och informera om er värdegrund till över 70.000 studenter. 

Det ska finnas en balans mellan jobb och fritid

Generation Z (personer födda från slutet av 90-talet -2010) står nu på tur att entra arbetsmarknaden. Dessa personer har vuxit upp med internet och sociala medier och är vana vid att kommunicera online. För generation Z är det svårt att förstå varför man ska sitta på ett och samma kontor 5 dagar i veckan, när man lika gärna kan jobba två dagar hemifrån och faktiskt få mer gjort under en kortare tid. Dessutom får man mer fritid. En win-win-situation helt enkelt, om man frågar dagens unga. Inte lika glasklart om man frågar arbetsgivarna. Här behöver det konservativa arbetslivet och ungdomarna mötas. För att attrahera nyutexaminerade studenter till er arbetsplats så behöver ni vara:

  • Flexibla med arbetstider. Unga vuxna vill inte vara bundna till att komma till kontoret klockan 8 varje morgon. 
  • Flexibla med arbetsplatsen. Det ska gå att jobba hemifrån så länge arbetet kan utföras på ett minst lika bra sätt som på ett kontor. 
  • Fokus ska ligga på produktivitet snarare än på arbetstimmar. Generation Z har svårt att förstå varför man ska räkna timmar när det egentligen bara är slutresultatet som borde räknas.

Många företag tvingades in i en ny verklighet i samband med Covid-19. Helt plötsligt var man tvungen att låta sin personal jobba hemifrån. Dock insåg många att det här faktiskt förde någonting positivt med sig och förmodligen skyndade viruset på en utveckling som redan var på gång. Men framförallt insåg dagens arbetstagare hur livspusslet blev mycket enklare när man fick jobba hemifrån och styra mer över sina egna arbetstider. Det resulterade i en gladare och mer välmående personal.

För att vara en modern arbetsgivare behöver ni anamma den nya verkligheten och ha en öppen och flexibel arbetsmiljö, där fokus ligger på produktivitet snarare än att räkna timmar. 

Studenter vill ha möjlighet att göra skillnad

Förr i tiden visade många undersökningar att anställda ville jobba för företag som gjorde skillnad för världen. Det här syns inte i dagen undersökningar. Däremot vill individen kunna göra skillnad i det specifika företaget. Man vill helt enkelt kunna vara med och påverka. 

Hur ser det ut i ert företag? På Meet a Student kan ni berätta om hur er organisation ser ut och vad ni gör för att era anställda ska få komma till tals. 

Nå ut till över 70.000 studenter med Meet a Student

Meet a Student är en plattform där ni via er företagsprofil når ut till över 70.000 studenter. Här får ni en möjlighet att skräddarsy ert budskap mot en specifik målgrupp, någonting som annars kan vara svårt att åstadkomma. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vårt koncept och hur vi hjälper er att attrahera framtidens talanger.