LKAB - Meet a student

LKAB

11 följ företaget

Plats: Kiruna

Industri: Tillverkande industri

Anställda: 4 300

Hemsida: www.lkab.com

Om oss

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. När världens stålindustri behöver mer av klimateffektiva och högförädlade järnmalmsprodukter växer också LKAB:s behov av engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare.

Varför jobba här

Medarbetarna är vår främsta styrka. De är anledningen till att vi i dag är en världsledande gruv- och mineralkoncern. Vi vill visa vår uppskattning genom riktigt bra förmåner. LKAB erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar och förmåner genom att vara en arbetsgivare som belönar framstående prestationer samt erbjuder flexibla förmåner och lösningar.